EOB INFORMA .GENER 2014

En aquesta edició destacam:

  • El defensor del poble diu que Bunyola té dret a túnel gratuït.
  • Volem que el poble decideixi el futur de Can Gualuesta edició destacam.
  • Aprovats els pressuposts 2014, uns pressuposts GENS PARTICIPATIUS.
  • Ja podem demanar la targeta ciutadana.
  • Transparència, publiquem el que han cobrat els nostres regidors l’any 2013

    EOB informa gener2014

    EOB informa gener2014