Esquerra Oberta Bunyola denúncia l’incompliment d’un acord de ple per part de l’equip de govern

EOB denuncia l’incompliment de l’acord de ple segons el qual l’Ajuntament es comprometia a fer públic tant el sous com les indemnitzacions percebudes per tots els regidors duran l’any 2013. Andreu Bujosa, regidor i portaveu d’EOB al ple municipal, recorda que “l’acord sorgí d’una proposta presentada pel nostre grup, amb la intenció d’aprofundir en la transparència del nostre Ajuntament”, i afegeix que “tots els grups amb representació a l’ajuntament hi votaren a favor”.

“L’incompliment d’aquest acord posa de manifest la total falta de transparència de l’actual equip de govern format per PP i AVI, en uns moments en què és més necessari que mai que els ciutadans sàpiguen en què es gasten els diners dels seus imposts” diu Bujosa, i afegeix que “és un molt mal símptoma que, en una legislatura on la despesa en dedicacions exclusives i secretaria personal estan a l’orde del dia, l’equip de govern no faci tot el possible per informar els bunyolins i les bunyolines sobre com es gasten els diners del poble”.

EOB presentarà un escrit demanant al secretari de la corporació municipal la confecció d’un informe de secretaria per tal de posar de manifest aquest incompliment.

Les retribucions dels nostres regidors l’any 2013:

  • Agustina Vilaret 1007,19€
  • Mercè Bujosa 742,14€
  • Andreu Bujosa 901,17€